• EN


Rəqəmsal pulqabı xidmətinin göstərilməsinə dair şərtlər toplusu (oferta) Anlayışlar:
Aksept – bu müqaviləni Mobil bankçılıq tətbiqi vasitəsi ilə elektron şəkildə təsdiq etmək (imzalamaq);

Bank – TuranBank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti;

Müştəri – Rəqəmsal Pulqabından istifadə məqsədi ilə bu müqaviləni Mobil bankçılıq tətbiqi vasitəsi ilə təsdiq etmiş fiziki şəxs;

Müqavilə – təsdiq edildiyi halda tərəflər üçün məcburi olan şərtlər toplusu;

Mobil bankçılıq – müvafiq proqram təminatı, elektron autentifikasiya üsulu və kommunikasiya vasitələri ilə İstifadəçiyə məsafədən giriş təmin edilməklə aidiyyəti hesab üzrə bank əməliyyatının aparılması və/və ya məlumatın əldə edilməsidir;

Ödəniş kartı – Bank tərəfindən Müştəriyə verilən debet və ya kredit kartları;

Rəqəmsal kart – Müştərinin, Mobil bankçılıq tətbiqində istifadə üçün seçdiyi və qeydiyyatdan keçirdiyi ödəniş kartı;

Mobil cihaz – naqilsiz ödəniş qurğusu;

Token – ödəniş zamanı təhlükəsizliyin maksimum səviyyədə təmin olması məqsədilə rəqəmsal kartının faktiki məlumatları əvəzinə yaradılaraq istifadə edilən unikal rəqəmsal identifikatordur;

NFC – rəqəmsal kart oxuyucuları ilə ödəmə cihazları arasında məlumat mübadiləsi aparmaq üçün yaxın sahə rabitəsi (NFC) texnologiyasından istifadə edən təmassız ödəniş formasıdır.

Autentifikasiya verilənləri – Müştərinin avtorizasiya üçün parolu (biometrik verilənlər (barmaq izinə görə avtorizasiya, üzün tanınması) da daxil olmaqla, lakin onlarla məhdudlaşmayaraq), PİN-kodu, həmçinin Mobil bankçılıq tətbiqinə daxil olmaq üçün istifadə edilən digər verilənlər. Autentifikasiya verilənləri Müştərinin öz əli ilə atdığı imzanın analoqudur;

Rəqəmsal pulqabı xidmətinin göstərilməsinə dair şərtlər toplusu – bu şərtlər toplusunun mətnində rəqəmsal pulqabı xidmətinin göstərilməsinə dair şərtlər toplusu.

1. Müqavilənin predmeti

1.1. Bu Müqavilə Rəqəmsal Pulqabını dəstəkləyən hər hansı bir mobil cihazda Rəqəmsal Pulqabına (bundan sonra “Pulqabı”) Ödəniş Kartı əlavə etdikdə, əlavə etməyə cəhd etdikdə və ya saxladıqda Bank tərəfindən verilən debet və ya kredit kartlarından (bundan sonra “Ödəniş kartı”) istifadənizi tənzimləyir.

2. Ümumi şərtlər

2.1. Bu Müqavilə Rəqəmsal Pulqabı xidməti vasitəsilə müvafiq debet və ya kredit kartı hesabınızdan istifadə ilə əlaqədar sizinlə TuranBank ASC (bundan sonra “Bank”) arasında olan hüquqi razılaşmadır. Burada Rəqəmsal Pulqabına “Wallet” tətbiqi daxildir. Sözügedən və elektron formada təqdim edilən Rəqəmsal Pulqabı Müqaviləsi aksept olunduğu hesab olunur.

2.2. Müştəri qəbul edir və razılaşır ki, Rəqəmsal Pulqabında hər hansı Rəqəmsal kart istifadəsinə görə yeganə risk onun üzərindədir. Müştəri qəbul edir ki, Rəqəmsal Pulqabı xidmətindən istifadəsi həm də Rəqəmsal Pulqabı və ya digər tərəflərin müqavilələrinə və ya istifadə şərtlərinə tabe olacaq.

2.3. Rəqəmsal Pulqabı xidmətinə qeydiyyat Müştəri ilə Bankın bağladığı hər hansı digər müqaviləyə təsir göstərmir. Hesabın açılması zamanı Müştəriyə təqdim edilən və vaxtaşırı dəyişdirilən Ödəniş Kartının istifadə şərtləri Rəqəmsal Pulqabı xidmətindən istifadə edib-etməməsindən asılı olmayaraq tam qüvvədə qalır. Bankla Müştərinin bağladığını Ödəniş Kartı haqqında müqavilələrdəki müddəalar həmçinin Rəqəmsal Pulqabı xidməti vasitəsilə Ödəniş Kartından istifadəyə də aid edilir. Müştərinin Rəqəmsal Pulqabı xidmətində qeydiyyatdan keçirilmiş TuranBank Ödəniş Kartı ilə etdiyi hər hansı əməliyyatı Ödəniş Kartından şəxsən istifadə edilən kimi qəbul ediləcək və bütün müvafiq komissiya və faizlər (qeydiyyatdan keçirilmiş kredit kartı halında) Bankla bağlanan Ödəniş Kartı haqqında müqavilənin şərtlərinə uyğun tətbiq olunacaq.

2.4. Müştərinin Rəqəmsal Pulqabı xidməti daxilində Ödəniş Kartından istifadə etməyinə icazə verilməsi üçün Ödəniş Kartında və onunla əlaqələndirilmiş hesabda borc və hər hansı məhdudiyyətlər olmamalı, simsiz xidmət provayderi və/və ya Rəqəmsal Pulqabı ilə əlaqəli hər hansı üçüncü tərəf tərəfindən Rəqəmsal Pulqabından istifadə hüququ məhdudlaşdırılmamalıdır.

2.5. Müştərinin bu xidmətdən istifadə etmək üçün uyğun mobil cihazı olmalıdır. Pulqabı provayderi öz mülahizəsinə əsasən hansı mobil cihazların Rəqəmsal Pulqabı xidməti ilə istifadəyə uyğun olub-olmadığına qərar verir.

2.6. Hazırda Rəqəmsal Pulqabı xidmətlərində Ödəniş Kartından istifadə edilməsinə görə xidmət haqqı tutulmur. Buna baxmayaraq, Pulqabı provayderi və ya Rəqəmsal Pulqabını dəstəkləyən hər hansı digər üçüncü tərəf Ödəniş Kartından istifadəyə təsir edə biləcək rüsumlar, limit və məhdudiyyətlər nəzərdə tuta bilər. Müştəri bütün bu kimi ödənişlərə görə məsuliyyət daşımağa və bu limit və məhdudiyyətlərə əməl etməyə razılaşır.

2.7. Bank üçün token vasitəsilə aparılmış əməliyyat həmin tokenin bağlı olduğu Ödəniş Kartı ilə aparılmış əməliyyata bərabər hesab olunur.

2.8. Tokenin yaradılması yalnız Müştərinin özü tərəfindən həmin mobil cihaz vasitəsilə göndərilən sorğu əsasında mümkündür. Banka müraciətə əsasən (zəng, elektron poçt, rəsmi internet sayt vasitəsilə müraciət və s.) tokenin yaradılması mümkünsüzdür.

2.9. Müştəri Rəqəmsal Pulqabı provayderi və Ödəniş Sistemləri kimi üçüncü tərəf sistemlərin Rəqəmsal Pulqabı xidmətindən istifadə etməklə həyata keçirilən uyğun Rəqəmsal Kartı əməliyyatları ilə bağlı müəyyən təfərrüatlar əldə edə biləcəyini başa düşür və qəbul edir. Rəqəmsal Pulqabı və ya digər üçüncü şəxslərə Rəqəmsal Pulqabı xidməti ilə bağlı verilən və ya onlar tərəfindən saxlanılan məlumatların Bankın nəzarətindən kənardır. Müştəri Rəqəmsal Pulqabına və ya hər hansı digər üçüncü tərəfə açıqladığı hər hansı məlumat yalnız Rəqəmsal Pulqabı və ya sözügedən hər hansı digər üçüncü tərəflərin təhlükəsizlik siyasətinə tabedir və Bankın Ödəniş Kartına və ya onunla əlaqələndirilmiş hesaba tətbiq olunan məxfilik siyasəti ilə deyil, onların müvafiq məxfilik siyasətləri ilə tənzimlənir.

2.10. Pulqabı onun qəbul edildiyi yerdə əlavə Ödəniş Kartından istifadə etməklə Müştəriyə alış-veriş etməyinə imkan verir. Pulqabı Müştərinin Ödəniş Kartının qəbul edildiyi bütün yerlərdə qəbul olunmaya bilər.

3. Tərəflərin hüquq və vəzifələri

3.1. Bankın hüquq və vəzifələri:

3.1.1. Bank Rəqəmsal Pulqabı xidməti daxilində Ödəniş Kartından istifadəni bloklaya, dayandıra və ya ləğv edə bilər. Bank bu hərəkətləri istənilən vaxt və hər hansı səbəbdən, məsələn, Müştərinin Ödəniş Kartı ilə bağlı firıldaqçılıqdan şübhələnsə, Mobil cihaz itərsə və ya oğurlanarsa və ya müvafiq qanunlar dəyişdiyi halda edə bilər.

3.1.2. Bank öz mülahizəmizə əsasən və istənilən vaxt bu Xidməti və ya Rəqəmsal Pulqabı üçün Kartınıza girişi dayandırmaq və ya ləğv etmək və yaxud Rəqəmsal Pulqabı ilə bağlı Şərtlərinin hər hansı birini ləğv etmək, əlavələr etmək, silmək və ya dəyişdirmək hüququna malikdir. Qanunla tələb olunan hər hansı bu kimi xitam və ya dəyişiklik barədə Müştəriyə bildiriş təqdim olunacaqdır. Xidmətdən davamlı istifadə Müştərinin Şərtlərdəki hər hansı dəyişikliyi qəbul etdiyi və razılaşdığı mənasındadır.

3.1.3. Bank Müştərinin Rəqəmsal Pulqabı xidmətində özünün və Rəqəmsal Kartından istifadə haqqında müəyyən məlumatları toplaya, ötürə, saxlaya və istifadə edə bilər. Bu məlumatların ötürülməsi, saxlanması və istifadəsi Rəqəmsal Karta və ya onunla əlaqələndirilmiş hesaba tətbiq edilən məxfilik siyasəti ilə tənzimlənir.

3.1.4. Bank Ödəniş Kartını təsdiq edə bilməzsə və ya Ödəniş Kartı ilə bağlı saxtakarlığın olmasından şübhələnərsə, Pulqabına Ödəniş Kartı əlavə edə bilməyəcək.

3.2. Müştərinin hüquq və vəzifələri:

3.2.1. Müştəri mobil cihazda biometrik eyniləşdirmə vasitələrindən (barmaq izinə görə avtorizasiya, üzün tanınması və s.) istifadə etdikdə əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün mobil cihazda ikinci şəxsin səlahiyyətinin olmamasına nəzarət etməlidir. Əks halda eyniləşdirmə Müştərinin özünə məxsus olaraq qəbul ediləcəkdir.

3.2.2. Müştəri üçüncü şəxslərə məxsus Mobil cihazlara Ödəniş Kartlarının tokenizasiyasının aparılmasına şərait yaratmamalıdır.

3.2.3. Müştəri Ödəniş Kartlarında olduğu kimi token yaradılmış Mobil cihazı üçüncü şəxslərin istifadəsinə verməməlidir.

3.2.4. Token aktivləşmiş Mobil cihazdan istifadə dayandırıldıqda Müştəri tokeni həmin cihazdan silməlidir.

3.2.5. Mobil cihazdan tokenin silinməsi və ya bloklanması Müştəri tərəfindən icra edilir. Ödəniş Kartı bloklaşdırıldıqda, token bloklaşdırılır. Analoji olaraq Ödəniş Kartı ləğv edildikdə, token ləğv edilir.

3.2.6. Ödəniş Kartında olduğu kimi tokendən istifadə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmalıdır. Token və ya Ödəniş Kartı bloklaşdırılana qədər token vasitəsilə aparılmış bütün əməliyyatlara görə Müştəri məsuliyyət daşıyır.

3.2.7. Müştəri, Pulqabında qeydiyyatdan keçənə kimi, Pulqabında ancaq Müştərinin biometrik verilənlərinin (barmaq izinə görə avtorizasiya, üzün tanınması) qeydiyyata alındığına, Kartdan istifadə edilməklə əməliyyatlar üzrə sövdələşmələrin təsdiq edilməsi zamanı ancaq bu barmaq izlərinin nəzərə alınacağına əmin olmalıdır. Əgər Müştəri, mobil cihazda avtorizasiya üçün və yaxud barmaq izinə görə daxil olmaq üçün və ya Müştərinin Mobil cihazda əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün başqa şəxsin barmaq izlərindən (və yaxud Autentifikasiya verilənlərindən) istifadə edirsə, onlar Müştərinin barmaq izləri hesab ediləcəklər.

3.2.8. Müştəri, Bankı sistem vasitəsilə əldə olunan istənilən nəticələrə görə hər hansı məsuliyyətdən, itkilərdən, ziyan və zərərdən, o cümlədən 3-cü şəxslərin hər hansı iddiasından qorumalıdır.

3.2.9. Müştəri Ödəniş Kartının Pulqabına daxil edilməsi – Pulqabına Ödəniş Kartı əlavə etmək istəyirsə, Rəqəmsal Pulqabı tərəfindən qəbul edilmiş prosedurlara və qəbul edilən hər hansı digər prosedurlara əməl etməyə razılaşır.

4. Tərəflərin məsuliyyəti

4.1. Rəqəmsal Pulqabı xidməti Rəqəmsal Pulqabı provayderiniz tərəfindən uyğun hesab edilən cihazlardan istifadə edərək yalnız Rəqəmsal Pulqabı provayderiniz tərəfindən təklif olunan xidmətdir. TuranBank sizin Rəqəmsal Pulqabınıza (o cümlədən Pulqabı) sahib deyil, idarə etmir və ya ona nəzarət etmir və Rəqəmsal Pulqabı provayderiniz və ya Rəqəmsal pulqabınızda marağı olan hər hansı üçüncü bir şəxs tərəfindən sizə təqdim olunan hər hansı xidmətə görə məsuliyyət daşımır. Bank Rəqəmsal Pulqabı provayderi və ya Rəqəmsal Pulqabı xidməti ilə əlaqədar hər hansı digər üçüncü şəxslər tərəfindən sizə təqdim olunan hər hansı məlumat və ya digər xidmətlərə görə də məsuliyyət daşımır. Bank Rəqəmsal Pulqabı xidmətinin hər hansı şəkildə işləməməsinə və ya işinə görə məsuliyyət daşımır.

4.2. Müştəri Rəqəmsal Pulqabının ID-sinin, parollarının, mobil cihaz parollarının və mobil cihazında Rəqəmsal Pulqabına təhlükəsiz şəkildə daxil olmaq üçün istifadə edə biləcəyi hər hansı digər vasitələrin məxfiliyinin qorunmasına görə yalnız özü məsuliyyət daşıyır. Müştəri bu qeydiyyat məlumatlarını kiminləsə paylaşsa, həmin şəxs alış-veriş etmək və ya Rəqəmsal Pulqabı Xidməti vasitəsilə təqdim olunan şəxsi və ödəniş məlumatlarına giriş əldə etmək üçün Pulqabıdan istifadə edə bilər. Müştəri Mobil cihazını hər zaman qorumağa məsuliyyət daşıyır.

5. DİGƏR ŞƏRTLƏR

5.1. Bu Şərtlər Müştəri tərəfindən təsdiqləndiyi (aksept) tarixdən qüvvəyə minir.

5.2. Pul vəsaitindən vergilərin silinməsi üçün Bank məsuliyyət daşımır və bütün məsuliyyət Müştərinin üzərinə düşür.

5.3. Bu şərtlərdən irəli gələn bütün mübahisələr Tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında həll ediləcəkdir.

5.4. Mübahisələrin həllinə dair razılıq əldə edilmədikdə Tərəflərdən hər hansı biri məhkəməyə müraciət edə bilər.

5.5. Müştəri yaranan sual və problemlər ilə bağlı iş saatlarında +994 (12) 510 79 11/22 nömrələri və +994 (12) 935 məlumat (çağrı) mərkəzi vasitəsi ilə zəng edərək Bank ilə əlaqə yarada bilər.

 

Rahat, təhlükəsiz və sürətli bankçılıq

TuranBank 2024-cü ilin I yarısının nəticələrini elan edib

Ölkənin aparıcı banklarından biri olan TuranBank ASC 2024-cü ilin I yarısının yekunlarına əsasən maliyyə göstəriciləri üzrə bazar mövqeyini qoruyub saxlayıb.   2024-cü ilin II rübünün yekunlarına görə TuranBank-ın cəmi aktivləri 872 mln. manata çatıb. Bankın kredit portfeli ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 12.1% və ya 69.4 mln. manat artaraq 645 mln. manat, o cümlədən biznes müştərilərinə verilmiş kreditləri...

TuranBank 32 yaşını qeyd edir

1992-ci ildə fəaliyyətə başlayan, Azərbaycan bank sektorunda dayanıqlılığı ilə seçilən, müştərilərin inam və rəğbətini qazanan, biznesdə etibarlı tərəfdaş imicini qoruyub saxlayan TuranBank bu illər ərzində geniş inkişaf yolu keçərək ölkənin böyük maliyyə qurumlarından birinə çevrilmişdir. Fəaliyyətinin 32-ci ilini qeyd edən Bank bu illər ərzində bir çox uğurlara imza atmış, xüsusilə kiçik və orta sahibkarlara dəstək olmaqla...

TuranBank İçərişəhərdə yeni şöbəsini müştərilərin istifadəsinə verdi

TuranBank özünün xidmət şəbəkəsinin inkişafı strategiyasına uyğun olaraq  İçərişəhərdə yeni şöbəsini müştərilərin istifadəsinə verib. Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Qoşa Qala 47 ünvanında yerləşən yeni şöbə müasir standartlara cavab verən ofis binası ilə şəhər sakinlərinin, həmçinin yerli və xarici turistlərin müxtəlif növ bank xidmətləri, eyni zamanda valyuta mübadiləsi əməliyyatlarını daha operativ və rahatlıqla...

TuranBank Habib American Bank-da ABŞ dollarında müxbir hesab açıb

Xarici maliyyə institutları ilə əlaqələrini uğurla inkişaf etdirən TuranBank ASC Habib American Bank (HAB) ilə beynəlxalq müxbir əlaqələr şəbəkəsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə strateji əməkdaşlığa başlayıb. Belə ki, əməkdaşlıq çərçivəsində TuranBank Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) beynəlxalq ödəniş və hesablaşmalar sahəsində aparıcı banklarından hesab olunan HAB Bankda ABŞ dollarında müxbir hesabı açaraq müştərilərinin xarici...

TuranBank 2024-cü ilin I rübünün nəticələrini elan edib

Azərbaycanın maliyyə sektorunda fəaliyyətini daha da genişləndirməyə davam edən TuranBank ASC 2024-cü ilin I rübünün maliyyə göstəriciləri üzrə bazar mövqeyini qoruyub saxlayıb. 1 aprel 2024-cü il tarixinə TuranBank-ın cəmi aktivləri ötən ilin sonu ilə müqayisədə 7.4% və ya 61 mln. manat artaraq 883.7 mln. manat olub. Hesabat dövründə Bank qarşıya qoyulan strateji hədəfinə uyğun olaraq, mikro, kiçik və orta sahibkarlığın...

TuranBank-la Asiya İnkişaf Bankı arasında ticarət maliyyələşdirilməsi üzrə saziş imzalandı

Ölkənin aparıcı banklarından biri olan TuranBank ASC və Asiya İnkişaf Bankı (AİB) arasında beynəlxalq ticarət əməliyyatlarının maliyyələşdirilməsini həyata keçirmək məqsədilə saziş imzalanıb. Yeni saziş çərçivəsində AİB “Ticarət və Təchizat Zəncirinin Maliyyələşdirilməsi Proqramı”na (TSCFP) TuranBank ASC-ni daxil edərək ticarət maliyyələşdirilməsi üzrə zəmanət limiti təsdiqləyib. Qeyd edək ki, bu saziş ölkədə idxal-ixrac...

TuranBank mikrokreditləşmədə rəqabətliliyin artımına ən çox töhfə verən bank oldu

Martın 29-da Qubada Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi və BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) ilə birgə keçirilən III Aqrobiznesin İnkişafı Forumunda TuranBank mükafata layiq görülüb. Belə ki, ölkəmizdə sahibkarlığın, xüsusilə də kənd təsərrüfatının inkişafına və maliyyələşməsinə daima dəstək olan, özəl sektorun inkişafına öz töhfəsini verən TuranBank “2023-cü ildə...

TuranBank qayğıya ehtiyacı olan sahibsiz heyvanlara yardım etdi

  Sosial məsuliyyətli bankçılıq prinsiplərinə sadiq qalan TuranBank növbəti xeyriyyə aksiyasına imza ataraq heyvanların müdafiəsi istiqamətində sahibsiz küçə heyvanlarına dəstək olub. Belə ki, Bank Zaqatala rayonunda yerləşən heyvan sığınacağını ziyarət edərək heyvanları qida, tibbi ləvazimatlar və digər bütün zəruri ehtiyaclarla təmin edib. Qeyd edək ki, sığınacaqda 200-dən çox heyvana qayğı göstərilir. Həmçinin TuranBank...

TuranBank 2023-cü ilin yekun nəticələrini elan edib

Ölkənin aparıcı banklarından biri olan TuranBank ASC 2023-cü ilin yekunlarına əsasən maliyyə göstəriciləri üzrə bazar mövqeyini qoruyub saxlayıb.   2023-cü ilin yekunlarına görə TuranBank-ın cəmi aktivləri 822.8 mln. manata çatıb. Bankın müştərilərə verilmiş kreditləri 14.7% və ya 80.9 mln. manat artaraq 629.4 mln. manat olub, o cümlədən biznes müştərilərinə verilmiş kreditləri 17.1% və ya 53.8 mln. manat artaraq 367.6 mln. manat təşkil edib....