Səhmdarlar

Hal-hazırda bankımızın 27 səhmdarı vardir ki, onlardan 21-ini fiziki şəxslər, digər 6-ını isə hüquqi şəxslər təşkil edir. Bankın nizamnamə kapitalı 55 003 470 AZN təşkil edir. Səhmdarların hamısı minoritar paya malikdir (10%-dən az).

 SayıMəbləğ, AZNNizamnamə kapitalında çəkisi
Səhmdarlar2755,003,470  100%
Hüquqi şəxslər615,608,93228,40%
Fiziki şəxslər21    39,394,538 71,60% 
    
Hüquqi şəxslərSayıMəbləğ, AZNNizamnamə kapitalında çəkisi
iştirak payı ≤5%3  2,720,1484,96%
iştirak payı >5% 3 12,888,78423,44%
   iştirak payı >10%     -   -      -   
    
Fiziki şəxslərSayıMəbləğ, AZNNizamnamə kapitalında çəkisi
iştirak payı ≤5%16   19,435,966 35,33%
iştirak payı >5% 5    19,958,572  36,28%
  iştirak payı >10% -  -    -   

Qeyd: "Kommersiya sirri haqqında Azərbaycan Respiblikasının qanununun" 4.1.2-ci bəndinə əsasən kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar  kommersiya sirri hesab olunur. Bankın səhmdarları ilə bağlı məlumat ancaq TuranBank ASC ilə qarşı tərəf arasında "Konfidensiallıq razılaşması" imzalandıqdan sonra açıqlana bilər.

İş vaxtı:
B.e. - C. (9:00 - 18:00)
Geri
close

Valyuta çeviricisi


Məbləği daxil edin
Valyutanı seçin
Çevriləcək valyuta