Xidmət tarifləri

TuranBank ASC-nin apardığı əməliyyatlar üçün komisyon haqqının
tarif dərəcələri

Milli valyutada aparılan əməliyyatlar
1Hesablaşma hesabının açılması 
1.1Fiziki şəxslər üçünpulsuz
1.2Hüquqi və sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslər üçünpulsuz
2Ssuda hesabının açılması 
2.1Fiziki şəxslər üçünpulsuz
2.2Hüquqi və sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslər üçün10 AZN
3Əmanət hesabının açılması 
3.1Fiziki şəxslər üçünpulsuz
3.2Hüquqi və sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslər üçünpulsuz
4Bankdaxili köçürmələrpulsuz
5Respublika daxili köçürmələr0.10%
min. XÖKH üzrə 0.80 AZN / AZİPS üzrə 0.80 AZN
max. 100 AZN
 6Rekvizitlərdə dəyişiklik, məbləğin geri qaytarılması5 AZN
6.1Ödənişin geri qaytarılması10 AZN
 7Fiziki şəxslərin birdəfəlik köçürmələri (bankın bir filialından digər filialına)

yalnız emitentdən 0.15%

min. 1 AZN
max. 50 AZN

8HÖP üzrə vergi, rüsum ödənişinin qəbulu

yalnız emitentdən 0.15%

min. 0.40 AZN
max. 15 AZN

9Hesabdan nağd vəsaitin çıxarılması 0.8% (razılaşma yolu ilə)
10Çek kitabçasının verilməsi10 AZN
11Dublikat sənədlərinin verilməsi2 AZN
12Ödəmə sənədləri üzrə itmiş məbləğin axtarılması10 AZN
13Müştəri istəyi ilə nağd pulun daşınmasırazılaşma yolu ilə
14Kredit müqaviləsinin müddətinin uzadılmasıkredit məbləğinin 1%-i

Xarici valyutada aparılan əməliyyatlar
1Hesablaşma hesabının açılması 
1.1Fiziki şəxslər üçünpulsuz
1.2Hüquqi və sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslər üçünpulsuz
2Ssuda hesabının açılması 
2.1Fiziki şəxslər üçünpulsuz
2.2Hüquqi və sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslər üçün10 AZN
3Əmanət hesabının açılması 
3.1Fiziki şəxslər üçünpulsuz
3.2Hüquqi və sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslər üçünpulsuz
4Bankdaxili köçürmələr (hər iki tərəf bankın müştərisi olarsa)

pulsuz

4.1Bankdaxili kredit ödənişlər (bir filialdan digər filiala)pulsuz
5Hesabdan nağd vəsaitin verilməsi

0.8% (razılaşma yolu ilə)

min. 5 ş.v.

5.1Sürətli köçürmələrdəntutulmur
6Dublikat sənədlərinin verilməsi2 AZN
7Kredit müqaviləsinin müddətinin uzadılmasıkredit məbləğinin 1%-i

Köçürmələr
1Beynəlxalq köçürmələr 
1.1Fiziki şəxslər0.3%
min. 20 ş.v.
max. 300 ş.v.
1.1.1Rus rublu üzrə 

min. 10 ş.v.
max. 100 ş.v.

1.2Sürətli köçürmələrsistemə uyğun olaraq
1.3Hüquqi və sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslər0.3%
min. 25 ş.v.
max. 300 ş.v.
 1.2.1RUR köçürmələri0.3%
min. 15 AZN
max. 300 AZN
1.3Bankın müştərilərinin xeyrinə daxil olan ödəmələrpulsuz
1.4Bankın müştərisi olmayan tərəfin xeyrinə daxil olan ödəmələr0.1%
min. 10 ş.v.
max. 100 ş.v.
2

Beynəlxalq köçürmələrin rekvizitlərində dəyişiklik

2.1Köçürmələrin rekvizitləridə dəyişiklik, köçürmələrin ləğvi, məbləğin geri qaytarılması

20 ş.v. + müxbir bankın komisyonu*

3Respublika daxili köçürmələr

0.15%
min. 10 ş.v.

max. 300 ş.v.

4Fiziki şəxslərin birdəfəlik köçürmələri
(bankın bir filialından digər filialına, maddi yardım)

yalnız emitentdən 0.15%
min. 1 ş.v.

max. 50 ş.v.

5Hər iki tərəf ( emitent və benefisiar ) bankın müştərisi olarsapulsuz
6İtmiş köçürmələrin axtarılması+20 ş.v. + müxbir bankın komisyonu* 

* Müxbir bankın komisyonu - min.50 ş.v. - 75 ş.v.

Sənədli akkreditiv
1Akkreditivin açılması

 0.2%
min. 50 ş.v.

max. 300 ş.v.

2Akkreditivin avizolanması0.15%
min. 50 ş.v.
max. 300 ş.v.
3Akkreditivin təsdiqirazılaşma yolu ilə
4Sənədlərin qəbulu və yoxlanılması0.1%
min. 100 ş.v.
max. 1000 ş.v.
5Ödəniş

0.15%
min. 100 ş.v.

max. 300 ş.v.

6Möhlətli ödəniş2%
7Akkreditivin transferi0.15%
min. 120 ş.v.
8Akkreditivin ləğvi100 ş.v.
9Akkreditivin müddətinin uzadılması

0.15%
min. 100 ş.v.

max. 300 ş.v.

10Akkreditivdə şərtlərin dəyişdirilməsi (hər bir şərt üçün )50 ş.v.
11Akkreditivin məbləğinin artırılması (artırılan məbləğə hesablanır)

0.2%
min. 50 ş.v.

max. 300 ş.v.

12Sənədlərin haqqı ödənilmədən qaytarılması100 ş.v.
13Poçt xərcləri hər göndəriş üçünpoçt tarifləri + 50 ş.v.

İnkasso
1Sənədlərin inkassoya qəbul edilməsi0.1%
min. 50 ş.v.
max. 300 ş.v.
2Ödəniş0.15%
min. 50 ş.v.
max. 300 ş.v.
Zəmanət məktubu
1Komisyonillik 6%
2Tenderdə iştirak üçün zəmanətzəmanət məbləğinin 1%-i
3Kontrzəmanətillik 3% (Razılaşma yolu ilə)
4Zəmanət müddətinin artırılmasızəmanət məbləğinin 0.5%-i
5Şərtlərin dəyişdirilməsi100 AZN
6Zəmanətin avizolanması ( respublikadan kənara verilərkən )razılaşma ilə

Konvertasiya əməliyyatları
1Müştəri sifarişi ilə valyuta alınması və satılması0.1% (Bankın daxili kursu ilə)

Çeklərlə əməliyyatlar
1Yol çeklərinin alışırazılaşma yolu ilə
2Yol çeklərinin satışırazılaşma yolu ilə
3Avropa çeklərinin ödənilməsirazılaşma yolu ilə

Plastik kartlarla əməliyyatlar
      1.MASTERCARD GOLD 
 Satış qiyməti1 illik 30 AZN
2 illik 40 AZN
3 illik 50 AZN
2.MASTERCARD STANDART 
 Satış qiyməti1 illik 20 AZN
2 illik 30 AZN
3 illik 40 AZN
3.CİRRUS/MAESTRO 
 Satış qiyməti
 Əmək haqqı kartları:1 illik 10 AZN
2 illik 15 AZN
3 illik 25 AZN
3.1Tələli əmanətlər üçün
( əməliyyatdan komisyon tutulmur )

1 illik 15 AZN

2 illik 20 AZN

3.2Müddətli əmanətlər üzrə faiz hesablanması üçün
( əməliyyatdan komisyon tutulmur )
Pulsuz
 3.3Hədiyyə kartları50 AZN (Qutusuz 25 AZN)
4Şəkilli kartlar Müvafiq kartın satış qiymətinə uyğun (şəkil sifarişi pulsuz)
5Müddətli əmanətlə bağlı kredit kartlarıpulsuz
6Nağd pulun çıxarılması 
6.1Bankın ATM və ya şöbələrindən1%
min. 0.8 AZN / 1 USD
6.2Azəricard PM-nə daxil olan digər bankların ATM və ya şöbələrindən1.5%
min. 1.6 AZN / 2 USD
6.2.1Əlavə razılaşma olan bankların ATM-lərindən1%
6.3Digər qeyri rezident maliyyə təşkilatlarının və digər prosessinq mərkəzlərinin ATM və ya şöbələrindən1.5%
min. 2.4 AZN / 3 USD
6.4Digər maliyyə təşkilatlarında UNİQUE əməliyyatı (kazino, oyun saytları)3%
min 4 AZN / 4 EURO / 5 USD
7.Əmək haqqının müəssisəsin hesabından kart sahibərinin hesablarına daxil edilməsi1% (razılaşma yolu ilə )
8.Nağd pulun çıxarılması (müəssisənin işçiləri üçün ): 
8.1Bankın ATM və ya şöbələrindənpulsuz
8.2Azəricard PM-nə daxil digər bankların ATM və ya şöbələrindən1,5%
min 1.6 AZN / 2 USD
8.2.1Əlavə razılaşma olan bankların ATM-lərindən

1%

 8.3Digər qeyri rezident maliyyə təşkilatlarının və digər prosessinq mərkəzlərinin ATM və ya şöbələrindən

1.5%

min. 2.4 AZN / 3 USD

9Kart hesabında konvertasiya4%
10Təcili kart sifarişi10 AZN
11.Kartın itirilməsi zamanı təkrar kartın verilməsimüvafiq kartın satış qiymətinə uyğun
12"Retail" tipli əməliyyatlara görə (manat kartları ilə ölkə daxili)pulsuz
13Kart vasitəsilə köçürmələr (yalnız Azərcard PM-nə daxil olan banklar üçün) 
 13.1Card-to-Card (vəsaitin kartdan karta köçürülməsi )0.5% (min 0.30 AZN)
13.1.1CIRRUS/MAESTRO kartına köçürülmə

əlavə olaraq mədaxil olunan məbləğdən 0,5%  min. 0.30 AZN

 13.2Cash by Code (Vəsaitin nağd şəkildə kart vasitəsilə köçürülməsi) 
 Bankın ATM-lərindən 
13.2.1CIRRUS/MAESTRO0.3%
min. 0.8 ş.v.
 13.2.2MASTERCARD GOLD / STANDARD1%
min. 1 ş.v.
 13.2.3Azəricard PM-nə daxil digər bankların ATM-dən1%
min. 1 ş.v.
14"ATM SMS Notification enrollment" aktivləşdirmə15 AZN
15Mobil Bankçılıqaylıq 1 AZN
 16 PİN Change (PİN kodun dəyişdirilməsi) xidməti 1 AZN
 17 Müddəti başa çatdıqda kartın uzadılması (yeni kart kimi) Müvafiq kartın satış qiymətinə uyğun
 18 Əlavə kartın buraxılması ( Sub Card ) müvafiq kartın satış 50%-i
 19Kartın statusunun dəyişdirilməsi (bağlanması, aktivləşdirilməsi)pulsuz
 19.1 Bloklanmış kartın açılmasıpulsuz
 20 Müəssisələrə POS terminal qoyulması 
 20.1 Depozit qoyuluşu 600 AZN
20.2Post terminal üzrə aparılan əməliyyat üzrə xərc:
   dövriyyə 1000 AZN-dən aşağı olduqda 20 AZN
   dövriyyə 1000 AZN-dən yuxarı olduqda əməliyyatın 1%-i
 21 Ödənişlərə etiraza görə xidmət haqqı (Charge Back) MasterCard və Azərikartın xərclərinə uyğun olaraq (fakt ilə)
22İnternet əməliyyatlarında 3D Securitypulsuz
 23 Müştəri istəyi ilə ATM kamera görüntüsü ilə araşdırma 10 AZN

Müxbir banklar üçün loro hesablar üzrə əməliyyatlar
1Hesabın açılmasıpulsuz                               
2Müxbir bankların xeyrinə daxil olan ödəmələrpulsuz
3Müxbir bankların tapşırığı ilə göndərilən ödəmələr 
3.1Bank-to-Bank ( MT 202 )10 ş.v. / RUB - 10 USD
3.2.XD ilə bağlı əqdlər üzrə Bank -to-bank (MT 202)

Pulsuz 

3.3Müştəri köçürmələri ( MT 103 )

USD

20 USD

EUR 

0.2%  min. 20 EUR  

max.100 EUR

RUB20 USD
GBP

0.2%  min. 20 EUR  

max.100 EUR

3.4Rekvizitlərdə dəyişiklik, köçürmələrin ləğvi, məbləğin geri qaytarılması100 ş.v. / RUB - 10 USD
4Nağd valyutanın verilməsirazılaşma yolu ilə
5Kredit qalığına faiz hesablanmasırazılaşma yolu ilə
6Banklarla nağd hesabalaşmalarrazılaşma yolu ilə 

Əlavə xidmətlər
1Audit şirkətlərinə hesab qalıqlarının təsdiqi (banklar üçün)pulsuz                        
 1.1Audit şirkətlərinə hesab qalıqlarının təsdiqi (şirkətlər üçün)20 AZN
2Hüquqi şəxslərin hesabının bağlanması4 AZN
3Arayış verilməsi2 AZN
Qeyd
1Faiz, komisyon və digər xərclərin qabaqcadan alınması əsasdır.
2Kredit məhsulları üzrə komisyonlar müvafiq məhsulun şərtlərinə uyğun olaraq tutulmalıdır.
3Bir il ərzində hüquqi, fiziki və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin manat və xarici valyuta hesablarına nağd qaydada daxil olmuş vəsait qədər nağd götürüldüyü zaman komisyon tutulmamalıdır. Mədaxil-məxaric əvəzləşməsi rüblük olaraq aparılmalı, mədaxil məxaricdən çox olduqda əvəzləşmə növbəti rübdə aparılmalıdır. Əvəzləşmə növbəti ilə keçməməlidir.
4Hər iki tərəf Bankın müştərisi (həm fiziki, həm də hüquqi şəxslərə aiddir) olduğu halda hesabdan hesaba köçürülmüş vəsait nağd çıxarıldığı zaman nağd pul komisyonu tutulmalıdır.
5Bankın müştərilərinə yuxarıda qeyd olunan tariflərdən daha fərqli tariflər tətbiq edilə bilər.
6Bu faiz və haqqlardan aşağı faiz tətbiq edilməsi və ya komisyon tutulmaması hüququ İdarə Heyətinin sədrinin səlahiyyətindədir.
İş vaxtı:
B.e. - C. (9:00 - 18:00)
Geri
close

Valyuta çeviricisi


Məbləği daxil edin
Valyutanı seçin
Çevriləcək valyuta