Əmanətlər

Fiziki və hüquqi şəxslərdən cəlb olunmuş əmanət və depozitlər yığım hesablarına daxil olur. Bu vəsaitlərlə bağlı əməliyyatlar yığım hesabları vastəsilə həyata keçirilir.

Yığım hesabları müştərilərin seçiminə müvafiq olaraq AZN, USD, EUR valyutarında açılır. Müştəri müəyyən müddət, tarif və faiz dərəcəsinə uyğun ödəniş qrafikini sərbəst seçmək imkanına malikdir. Əmanətin minimum məbləği 250 AZN/EUR/USD-dir. Faiz ödənişlərinin əldə edilməsinin rahatlığını təmin etmək üçün müştərilərə TuranBankın pulsuz plastik kartı verilir.  

"TURANBANK" ASC-nin HÜQUQİ ŞƏXSLƏR ÜÇÜN QƏBUL ETDİYİ ƏMANƏT VƏ DEPOZİTLƏR ÜZRƏ FAİZ DƏRƏCƏLƏRİ
 
Hüquqi şəxslərin müddətli əmanətləri  
Əmanətin müddəti
3 ay6 ay9 ay12 ay18 ay24 ay
Faizlər rüblük ödənilir
 
AZN/USD       (illik)
2.0%3.5%5%6.5%7.5%8.5%
EURO            (illik)1.5% 2.5% 3.5%4.0%  4.5%5% 
Faizlər 6 ayda bir ödənilir
 
AZN/USD        (illik)-4.5%-7.0%8.0%9.0%
EURO             (illik) - 3.0% 4.5% 5.0%5.5% 
Faizlər illik ödənilir
 
AZN/USD       (illik)---7.5%-9.5%
EURO            (illik) -- 5.0% 6.0%
Faizlər müddət sonu ödənilir
 
AZN/USD       (illik)--6%-9.0%10.0%
EURO            (illik) -4.0% 5.5% 6.5% 

Əmanət müddətindən əvvəl götürüldükdə 

3 ayadək (AZN/ABŞ dolları/Avro)
İllik 0%     
3 aydan - 6 ayadək (AZN/ABŞ dolları) İllik 1%    
3 aydan - 6 ayadək (Avro)  İllik 0%    
6 aydan - 9 ayadək (AZN/ABŞ dolları)  İllik 2%   
6 aydan - 9 ayadək (Avro)   İllik 1%   
9 aydan - 12 ayadək (AZN/ABŞ dolları)   İllik 3%  
9 aydan - 12 ayadək (Avro)    İllik 1.5%  
12 aydan - 18 ayadək (AZN/ABŞ dolları)    İllik 4% 
12 aydan - 18 ayadək (Avro)     İllik 2% 
18 aydan - 24 ayadək (AZN/ABŞ dolları)     İllik 5%
18 aydan - 24 ayadək (Avro)      İllik 2.5%

İş vaxtı:
B.e. - C. (9:00 - 18:00)
Geri
close

Valyuta çeviricisi


Məbləği daxil edin
Valyutanı seçin
Çevriləcək valyuta